Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2016

4271 935d 420
Reposted fromkendrasue94 kendrasue94 viaExfeletes Exfeletes
portecreation
9878 b4e6 420
Reposted fromcholera cholera viaseqel seqel
portecreation
5955 28b5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianatex natex
portecreation

Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster

Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life vianatex natex
portecreation
portecreation
Reposted fromMoonTide MoonTide vialaluna laluna
portecreation
4991 0b19 420
Reposted fromkaiee kaiee vialaluna laluna
portecreation
4451 22d5 420
Reposted frommanni manni viaExfeletes Exfeletes
portecreation
portecreation
4580 ca02 420
portecreation
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viaExfeletes Exfeletes
portecreation
portecreation
portecreation
portecreation
7867 85b3 420
Reposted fromdudku dudku vialaluna laluna
portecreation
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromrainbowside rainbowside viapolglosem polglosem
portecreation
4819 4bdc
Reposted fromkelu kelu viakopytq kopytq

November 02 2016

portecreation
4622 f49a 420
Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viamalinowowa malinowowa
portecreation

luneballoon: Mont Saint-Michel, Normandy, France 2002

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamalinowowa malinowowa
portecreation
Mam wśród znajomych wiele osób dodanych na zasadzie: "kiedyś widziałem tę osobę, a teraz z trudnością sobie przypominam gdzie". Myślę, że Facebook przypomina "Na wspólnej" albo "M jak miłość". Jest w nim dużo postaci epizodycznych. 
Nie wierzę w Facebooka. Nie ma w nim nic prawdziwego. Pokazuje tylko, kim chcielibyśmy być. To świat, gdzie dominuje perfekcja. Gdzie ludzie rano biegają, jedzą perfekcyjne śniadania w domu albo na mieście, pieką ciasta, wyjeżdżają na weekend, a później na wakacje oraz godzinami bawią się z dziećmi.
Tu umierają tylko koty, a właściwie są wiezione do weterynarza, aby je uśpić. To jedyny dramat, a znajomi składają współczujące wpisy. 

Ludzie siedzą, piją kawę, zapalają papierosy i oglądają, co robią ich znajomi. I później siedzą i się gryzą, że inni mają udany dzień, a oni nie, a oni marnują swoje życie. A nie mogą mieć udanego swojego życia, bo przecież tylko oglądają, co robią inni. Dzieci sieci. Zagubione między blagą a rzeczywistością. Usiłujące zasłużyć na to, aby ktoś je pokochał.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl